Asansör ruhsatı asansörlü bir şekilde inşa edilmiş konutlar için belediyeden alınan bir belgedir. Asansör ruhsatı söz konusu binanın asansörünün can ve mal güvenliği açısından uygun olduğunu belirten bir belgedir.

Asansör ruhsatı almak içinse belediyeye başvurmak gerekiyor. Peki öncelikle neler yapılması lazım. Ruhsat için başvuru yapmadan önce belediyeye bir dilekçe yazmak gerekiyor. Belediye dilekçeyle beraber bazı belgeler de isteyecektir. Dilekçeyle birlikte bu belgeler belediyeye teslim edilir.

Ruhsat alınırken izlenecek yol nedir?

1.İmar ve Şehircilik Müdürünün havalesinden sonra dilekçe kayıt altına alınır. Dosya, imar planı tarafından asıl dosyasıyla birleştirilmek ve raportöre sunulmak üzere arşiv sorumlusuna gönderilir.

2.Raportör, TMMOB ile belediye arasında yapılan protokol gereği, asansörün kontrolünün yapılması için Makine Mühendisleri Odasına yazı gönderilir.

3.Makine Mühendisleri Odasından gelen cevap doğrultusunda harç ve ücretler hesaplanır. Hesaplanan bedeller başvuru sahibi tarafından Belediye Gelir Servisi veznelerine yatırılır.

4.Asansör ruhsatı 3 nüsha doldurularak ilgili Başkan Yardımcısına imzalatılır.

5.Asansör ruhsatının iki nüshası ilgiliye teslim edilir. Diğer nüshası, dilekçe, firma bilgileri ve belgeleri, projeleri, harç ve ücretle ilişkin makbuz dosyalanarak arşivlenmek üzere arşiv sorumlusuna teslim edilir.

Asansör ruhsatı için gerekli belgeler ise şöyle; yapı ruhsatı fotokopisi, asansör firmasının CE belgesi, asansör garanti belgesi, asansörün temel aksamlarının CE belgesi, projeyi hazırlayan Makine ve Elektrik SMM belgeleri ve asansör AT uygunluk beyanı.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir